Forskning tydliggör nyttan av bred samverkan kring samhällsutmaningar

2020-dec-20 | Nyheter

Grupparbete

”Vi lär oss om och av varandra.” ”Vi identifierar samhällsutmaningar tillsammans.” ”Vi får med alla kommunernas perspektiv.”

Samstämmigheten var stor när fem forskningsprojekt om kompetensutvecklingsbehov i Fyrbodal summerades på Kommunakademin Västs webbinarium i slutet av november.

– Forskarnas och kommunernas erfarenheter visar hur viktigt det är att samverka kring de stora samhällsutmaningarna. Alla kommuner brottas med samma frågor och vinner på att hjälpas åt, kommenterar Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst.

Flera av kommunerna i Fyrbodal har tillsammans med forskare på Högskolan Väst genomfört fem forsknings- och utvecklingsprojekt. Det handlar om kompetensutvecklingsbehov inom skola, vård och näringsliv i regionen. Allt från skolpersonalens bild av grundskolans utmaningar, till hur samarbete mellan undersköterskor och sjuksköterskor kan förbättras.

Forskningen är relevant för många olika verksamheter och yrkesgrupper – exempelvis skolpersonal, utbildningsaktörer inom vårdyrken, personal på stadsbyggnadskontor, små och medelstora företag och IKT-pedagoger i skolvärlden. Alla fem projekten har finansierats med medel från Kommunakademin Väst. (Läs mer om projekten via länkar nedan.)

”Vi blir bättre när vi gör saker tillsammans”

– Syftet med projekten var att stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet i Fyrbodals kommuner. Lika viktigt var att utveckla ny kunskap genom samverkan och samproduktion, och med Arbetsintegrerat lärande som metod. Resultaten visar att vi når längre när vi tar vara på varandras kunskaper och erfarenheter. Vi blir helt enkelt bättre när vi gör saker tillsammans, säger Johanna Eliasson.

Under webbinariet presenterades resultaten och under en avslutande paneldiskussion reflekterade projektledare och kommunrepresentanter över vilka lärdomar och insikter forskningen har gett och hur det påbörjade arbetet kan tas vidare.

”Intressanta och relevanta resultat för oss alla”

– De här fem projekten är fina exempel på vad vår samverkan mellan kommuner och akademi handlar om. Resultaten är intressanta och relevanta för oss alla, säger Jeanette Lämmel, Förbundsdirektör Fyrbodals kommunalförbund och vice ordförande i Kommunakademin Väst.

– Att samverka på det här sättet är jättebra. Genom att mötas och arbeta via digitala verktyg blir det dessutom möjligt för fler kommuner, små som stora, att både delta i gemensamma utvecklingsprojekt och bidra till högskolans utbildningar på olika sätt, säger Maria Vikingsson, Kommundirektör Sotenäs kommun.

————————-

Kontaktperson: Johanna Eliasson, verksamhetsledare Kommunakademin Väst, 070-103 98 39, e-post: johanna.eliasson@hv.se.

KORT OM FORSKNINGSPROJEKTEN

Teamsimulering på Kliniskt lärandecentrum

Ett 80-tal undersköterskeelever från hela Sverige och 90 sjuksköterskestudenter möttes under tre dagar för att träna teamsimulering på Kliniskt Lärandecentrum på Högskolan Väst. Läs mer om projektet

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning

Hur ser grundskolans utmaningar och behov ut? Personalen på 23 skolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner pekar ut vilka utmaningar de anser vara störst. I fallstudien ges även förslag till lösningar. Läs mer om projektet

Bygglovets svåra frågor – kompetensutveckling för bygglovshandläggare

För att stärka den juridiska kompetensen kring bygglovsfrågors komplexitet genomfördes en utbildningsinsats riktad till bygglovshandläggare inom Fyrbodal. Läs mer om projektet

AIL Create – utvecklingsarbete genom samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi

Hur kan små och medelstora företag och kommuner samverka kring utvecklingsfrågor tillsammans med studenter och forskare på Högskolan Väst? I projektet AIL Create har en samverkansmodell tagits fram och några konkreta case om centrumutveckling, hållbarhet och andra gemensamma intresseområden har genomförts. Läs mer om projektet

Utökad samverkan kring kompetensutveckling för skolans IKT-pedagoger

Projektet har utvidgat och utvecklat ett befintligt nätverk för IKT-intresserade inom grundskola, gymnasium och högskola i Fyrbodalområdet. Läs mer om projektet