Digitala yrkesambassadörer

Delprojektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” startade i februari 2021 under rådande pandemi och med restriktioner för hur människor kunde mötas. Vi tvingades därmed att tänka och ställa om i projektet. Att planera och arrangera möten mellan yrkesrepresentanter och elever lät sig inte göras, i alla fall inte fysiskt.

Med inspiration från stiftelsen Education and Employers beslutade vi  att testa och genomföra digitala möten via Teams mellan olika yrkesrepresentanter och elever i årskurs 5–6 i Strömstad och Munkedal.

Vi skannade av våra privata nätverk i jakten på yrkesverksamma som kunde tänka sig att ställa upp på att möta unga digitalt för att berätta om hur deras studie- och yrkesval har tagit dem till det yrke de har idag.

Vi fick tag en intensivvårdssjuksköterska, en speldesigner, en marknadsföringschef, en lärare på musikhögskolan, osv. En brokig samling, precis så som det ska vara för att eleverna ska få se och inspireras av mångfalden av möjliga yrkeskarriärer.

Alla yrkesrepresentanter fick också del av samma information inför mötet med eleverna. Man behöver ha tänkt igenom ett par saker innan man möter barn och unga som representant för ett yrke. För det räcker inte med att vara en yrkesrepresentant, man behöver vara en god yrkesambassadör:

  • Berätta ärligt om din skolgång men även om du var skoltrött mellan varven behöver du nu förmedla att det är ansträngning) som tagit dit där du är idag, på så vis bidra du till att skapa en ansträngningskultur bland unga,
  • Berätta om yrkesdrömmarna du hade när du var i elevernas ålder och hur det blev med dessa drömmar senare i livet,
  • Berätta om förebilder du har haft under uppväxten och vilka du har idag,
  • Berätta om höga trösklar du tagit dig över och om misslyckanden på vägen och hur vi lär av dem,
  • Berätta om din yrkesvardag idag: vad gör du på jobbet och vad är det bästa med just ditt jobb

Slutligen: syftet med möte är att visa eleverna vilka enorma möjligheter som finns framför dem i variation av yrken och uppdrag på dagens och framtidens arbetsmarknad; så låt dem inspireras och lära av ditt exempel. Tack!

Och inspirerade blev de. Lärare på de deltagande skolorna har berättat om elever som kommit och dragit i dem och frågat: Vad blir det för yrke i morgon? Elever i årkurs 4, som inte varit med, har påtalat att det är orättvis att de inte får vara med. De menar att de visst är redo för att möta digitala yrkesambassadörer, även om de ”bara” går i årkurs 4.

Skolorna i Fyrbodal har nu tillgång till ett helt batteri med aktiviteter, som lärare i Munkedal och Strömstad, har varit med och utvecklat, och som kan användas i den breda studie- och yrkesvägledningen för årskurserna 1–6.

Resultat av möten mellan yrkesambassadörer och elever i årskurs 5–6

Vi som har arbetat i delprojektet ”Vad ska jag bli när jag blir stor?” vill lyfta följande i vår sammanfattning av resultaten:

  • När elever får möta yrkesambassadörer som berättar om sin väg från klassrummet i årskurs 5 till det vuxna arbetslivet, så inspireras eleverna till att vilja veta mer om vad de kan arbeta med när de blir vuxna.

 

Yrkesambassadör från Högskolan Väst
  • Elevernas önskan att vilja veta mer engagerar lärarna till att engagera sig i den vida studie- och yrkesvägledningen. Engagemang smittar. Möten med engagerade yrkesambassadörer från världen utanför skolan ger engagerade elever och engagerade elever ger drivna lärare.
  • Digitala möten gör det möjligt för barn och unga att möta yrkesrepresentanter även när det moderna arbetslivet präglas av slimmade organisationer med fokus på vinst i kommande kvartalsrapporter.
  • I stället för att som tidigare när yrkesrepresentanter, ofta en förälder med barn i klassen, behövde ta ledigt från sitt arbete för ta sig till skolan, med ekonomiska och tidsmässiga kostnader för resor och frånvaro från arbetet, kan yrkesrepresentanten nu koppla upp sig med hjälp av en dator eller smartphone, och från sin arbetsplats och möta eleverna i deras klassrum. Den enda ”kostnaden” för mötet med barnen i klassrummet är en timma av yrkesrepresentantens arbetsdag.

Våra ”resultat” ska tolkas med försiktighet. Vi har arrangerat digitala möten mellan yrkesambassadörer och elever i liten omfattning. Dock vill vi poängtera att de överensstämmer med det man har iakttagit på de brittiska öarna när stiftelsen Education and Employers organiserat samma typ av möten.

Alla vinner på digitala möten mellan elever och yrkesambassadörer

Vårt råd till dem det berör och för framtiden är bygg en yrkesambassadörsbank där lärare smidigt och enkelt kan skapa kontakt med yrkesambassadörer som brinner för att prata om sina studie- och yrkeserfarenheter för barn och unga. Lärare ska inte behöva lägga vare sig arbetstid eller fritid på att leta efter yrkesverksamma som vill ställa upp som yrkesambassadörer – det är ett samhällsintresse att se till att en (nationell) eller flera (regional) samhällsinstitutioner bygger upp en bank med yrkesambassadörer som lärare enkelt kan komma i kontakt med och boka på en hemsida.

Lästips!

Läs mer om hur man arbetat med yrkesambassadörer i Storbritannien på stiftelsen Education och Employers hemsida.

 

Kloka ord av Andreas Schleicher, chef för utbildning och färdigheter, på OECD:

”Bristen på tillgång till förebilder och medvetenhet om de olika jobben är ett särskilt problem för barn från missgynnade bakgrunder. Men det finns en enkel lösning som är lätt att implementera. Alla barn, oavsett deras sociala bakgrund, var de bor eller de jobb deras föräldrar utför, bör ha samma chans att träffa människor som utför ett brett spektrum av jobb för att hjälpa dem att förstå de stora möjligheter som finns för dem. Det är något regeringar och beslutsfattare runt om i världen borde ta mycket mer hänsyn till – det är viktigt att se till att länder har den kvalificerade, moderna arbetskraft de behöver.”