Vi är bättre tillsammans

2021-dec-21

Foto: Aarón Blanco Tejedor - unsplash

När man arbetar med samverkan är det viktigt att hela tiden utvärdera arbetssätten och aldrig vara rädd att testa nya sätt att arbeta tillsammans. I takt med att behov och förutsättningar förändras så behöver också organiseringen av samverkansarenan att förändras.

Under pandemin har vi alla behövt hitta nya sätt att arbeta. Vi har inte minst blivit bättre på digitala möten vilket är en fördel när avstånden mellan deltagarna är långa och tiden begränsad. Under pandemin har vi inom Kommunakademin Väst också tagit tillfället i akt att utvärdera och diskutera våra arbetssätt och har tillsammans landat i ett förslag på förändrad organisering och förtydligat uppdrag som vi tror kommer att innebära ett ökat fokus och större aktivitet.

Från och med 2022 kommer Kommunakademin Väst att fokusera arbetet inom tre temaområden, ”vård och omsorg”, ”lärande och utbildning” samt ”samhällsplanering och samhällsbyggnad”. De övergripande målen som sattes i samband med att arenan bildades ligger kvar men fokus i arbetet mot målen kommer att vara inom ovanstående temaområden. Tre tematiska arbetsgrupper tillsätts med personer som har närhet till verksamheterna och specifik kunskap inom området. Detta tror vi kommer att leda till goda resultat, ökad effektivitet och ökat engagemang.

Som verksamhetsledare ser jag mycket fram emot att arbeta tillsammans i dessa grupperingar. Både för att jag tror att den gemensamma nyttan kommer att bli tydligare men också för att jag tror att vi kommer att hitta kreativa och spännande sätt att ta oss an de utmaningar och behov som har identifierats. Jag är inte naiv, det kommer givetvis att vara svårt att få tiden att räcka till. Men jag är ändå övertygad om att det vi tillsammans kommer att arbeta med också kommer att underlätta i det enskilda arbetet och i den enskilda verksamheten. Det finns ett ordspråk som lyder något i stil med ”Den, som vill ha ett arbete utfört snabbt och väl, bör göra det själv.”. Det tror jag är sant i ytterst få situationer. Vi blir alla bättre när vi arbetar tillsammans. När vi tillsammans sätter ord på problemen, när vi utbyter kunskap och tillsammans hittar lösningar så utvecklas vi alla.

Johanna