Verktyg som visualiserar effekten av det lokala arbetet med hållbar utveckling  

2023-feb-23

En fråga som ofta lyfts när jag möter Högskolan Väst och kommuner i Fyrbodal är arbetet mot ett mer hållbart samhälle. Utmaningarna är många och stora. De globala målen för hållbar utveckling fångar mål och delmål inom de flesta områden. Och arbete pågår såväl inom högskolan och kommunerna, som i övriga samhället.

Högskolan Väst är medlem i Sekretariatet för Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Northern Europe. Det är ett globalt nätverk som mobiliserar forskare och tekniska experter för att främja praktiska lösningar för hållbar utveckling.

SDSN Northern Europe har, tillsammans med Göteborgs centrum för hållbar utveckling, tagit fram ett kostnadsfritt och digitalt verktyg som visualiserar resultatet från en självskattning av hur en aktivitet, organisation eller innovation påverkar de globala målen för hållbar utveckling. Verktyget är till för att man ska få bättre förståelse för komplexiteten i hållbar utveckling och de olika aspekterna av de globala målen. Här hittar man verktyget om man vill arbeta med hållbarhetsevaluering i ett projekt eller i hela sin verksamhet: SDG Impact Assessment Tool

SDSN Northern Europe och Nordregio utvecklar tillvägagångssätt och verktyg för att hjälpa samhällsaktörer att anpassa sin verksamhet mot de globala hållbarhetsmålen. De söker även samarbeten med kommuner och kommunala bolag för att öka verktygets potential och se till att det blir optimalt i ett kommunalt sammanhang. Läs mer här: Try a tool for working with Agenda 2030 in your municipality (ungpd.com)

I arbetet med hållbar utveckling behöver hela samhället göra fler insatser. Att stärka samverkan mellan kommuner och akademin kan bidra till att stärka det lokala arbetet för de globala målen för hållbar utveckling.

Fredrik Christensson, vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst