Stort behov av personer med rätt kompetens

2023-jan-23

En dryg månad in på jobbet som vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst har jag nu bildat mig en god uppfattning om verksamheten på högskolan och Kommunakademin. Det är dock i möten med människor som nya idéer och tankar väcks som utvecklar verksamheterna. Jag har äntligen påbörjat min kommunturné för att lyssna in vad kommunerna ser för behov framåt.  

Idag var det dags att besöka Bengtsfors kommun för att träffa både kommunledningen och Campus Dalsland. Det är roligt att följa utvecklingen för Campus Dalsland där kommunerna samverkar för att möjliggöra utbildning och livslångt lärande i Dalsland. Högskolan Väst bedriver idag HögskoleVux och erbjuder från hösten år 2024 sjuksköterskeutbildningen via Campus Dalsland. Följ gärna deras arbete här.

Det jag slås av när jag träffar kommunerna är att utmaningar och problem är väldigt lika i vårt område och följer den nationella trenden. Samtidigt är utmaningarna särskilt påtagliga i mindre landsbygdskommuner. Det är svårt att rekrytera anställda med rätt kompetens. Inte minst är det en utmaning inom yrken som kräver en högskoleutbildning så som förskolelärare, lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Behoven är stora så väl på kort som lång sikt. Om välfärden ska stärkas och företag ska kunna utvecklas behövs bra utbildning, goda möjligheter till livslångt lärande och forskning som bidrar till ny kunskap. Det kräver samverkan och gemensamma insatser för att möta utmaningar och problem vi idag står inför.

Jag ser fram emot att besöka fler kommuner i området och börja arbetet att ta oss an utmaningarna tillsammans.

Fredrik Christensson, vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst