Möjligheter

2021-dec-21

Högskolan Väst är huvudman för Kommunakademin Väst och jag har det kontor som jag inte kunnat använda så mycket under pandemin där. Eftersom jag har min arbetsplats på högskolan är det något lättare för mig att få en bild av högskolans verksamhet och behov än vad det är för mig att få samma bild av de kommunala verksamheterna och behoven. Högskolan besöker jag naturligt och där blir vägarna lite kortare för att snabbt ta en kontakt och bolla en idé.

Men på samma sätt som jag inte kan ha koll på all verksamhet som kommunerna bedriver så kan jag inte, trots min placering, ha koll på all verksamhet som sker på högskolan och därför de besök jag gjort i ledningsgrupperna på institutionerna väldigt viktiga. Inte bara är de viktiga för att fånga upp behov hos institutionerna utan också för att lära mig mer om den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs på högskolan.

Högskolan Västs främsta styrka är arbetsintegrerat lärande, och synen på att kunskap inte bara skapas inom akademin utan överallt. Genomsyrande för all högskolans verksamhet är övertygelsen om att man tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, kompetens och lärande. Det är i mötet mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter samhällets utmaningar. Det är precis där, i det mötet, som jag arbetar och det är så oerhört spännande att se alla möjligheter till ömsesidigt gynnsam samverkan som finns mellan kommuner och högskolan. Tillsammans kan vi verkligen göra nytta.

Johanna

Samarbete Foto: Patrick Perkins unsplash
Foto: Patrick Perkins, unsplash