Fler insatser behövs för att öka intresset för teknik och naturvetenskap

2023-feb-23

Barn testar industrirobotar på Produktionstekniskt centrum Trollhättan. Foto: Joakim Nywall

Det är viktigt för Sverige som kunskapsnation att stärka det naturvetenskapliga och tekniska intresset. Kompetensbehoven är stora och den tekniska utvecklingen gör att det blir allt viktigare med naturvetenskapligt och tekniskt kapital i allt fler roller. Detta kallas även vetenskapligt kapital* med fokus på teknik och naturvetenskap.

För att öka det vetenskapliga kapitalet krävs flera åtgärder och inte minst tidiga insatser. I det arbetet har kommunerna en viktig roll. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) presenterade nyligen rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?”. Den visar bland annat stora geografiska skillnader i Sverige när det gäller intresse för natur- och teknikutbildningar. Rapporten lyfter också fram goda exempel på kommunala insatser för att bibehålla och öka ungdomars teknikintresse. I Fyrbodal finns ett bra arbete med Teknikcollege, och Innovatum Science Center är en spännande plats att besöka för att bli inspirerad.

I Fyrbodals närhet genomförs även Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg den 17–28 april som är en av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Tidigare år har såväl forskare från Högskolan Väst som skolklasser från Fyrbodal medverkat på den årliga festivalen. Det finns program för skolklasser, lärare och allmänheten – både på plats och digitalt.

Det pågår många insatser, inte minst i Västsverige, för att öka intresset för natur- och teknikvetenskap. Det är bra, men jag är dock övertygad om att mer behöver göras för att öka ungas intresse för natur- och teknikvetenskap. Högskolan, kommunerna och näringslivet behöver tillsammans inspireras av goda exempel och arbeta fram nya idéer för att stärka det naturvetenskapliga och tekniska kapitalet. Det är en avgörande framtidsfråga för Sveriges konkurrenskraft.

Har du idéer om hur vi kan öka intresset för teknik och naturvetenskap i Fyrbodal, hör gärna av dig!

Fredrik Christensson, vikarierande verksamhetsledare för Kommunakademin Väst

*Vad är vetenskapligt kapital? Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) presenterade nyligen en rapport om begreppet som sammanfattas väl av följande mening:

Vetenskapligt kapital beskriver vad en individ behöver behärska och omges av för att kunna känna sig hemma inom naturvetenskap och teknik eller kanske tänka sig en karriär inom dessa områden.