Ett smörgåsbord av aktiviteter

2022-apr-22

För ett par veckor sedan skickade Kommunakademin Väst ut sitt andra nyhetsbrev, bara några minuter efter att nyhetsbrevet hade gått ut fick jag ett mail där det stod: ”Vilket bra nyhetsbrev!! Länkade vidare en massa spännande tips till mina kollegor runt om i verksamheterna.

Precis så vill jag att varje nyhetsbrev skall vara, ett smörgåsbord av inspiration och aktiviteter att ta del av och sprida vidare. Här kan ni läsa nyhetsbrevet, och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa.

Det är mycket på gång inom Kommunakademin Väst. Mitt jobb, som var roligt redan innan, känns just nu extra roligt.

Vi har haft uppstartsmöten med alla de tre temagrupperna, Vård och omsorg, Lärande och Utbildning samt Samhällsplanering och samhällsbyggnad (vilka som ingår i temagrupperna kan du se här). Genomgående från mötena i temagrupperna är att förväntningarna är höga och det råder varken brist på idéer eller vilja till samverkan. Jag ser fram emot fortsatt arbete i grupperna, det känns som att vi kommer att kunna göra mycket bra saker tillsammans.

Bild från möte med temagrupp Vård och omsorg

Om ett par veckor kommer Karolina Skog till Högskolan Väst och presenterar utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning. I utredningsarbetet har man tittat på två viktiga delar i den sociala bostadspolitiken: uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, och bostadspolitiska verktyg för att hjälpa de hushåll som inte själva hittar en lämplig bostad på marknaden. I betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad lämnas bland annat förslag som skall underlätta för de hushåll som har svårt att hitta en lämplig bostad. Till arrangemanget har vi bjudit in både studenter, forskare, politiker och kommunala tjänstemän att delta, antingen på plats på Högskolan Väst eller via ett direktsänt webbinarium. Arrangemanget avslutas med ett panelsamtal mellan Karolina och tjänstemän från ett par av kommunerna i Fyrbodal och Fyrbodals kommunalförbund. Jag är övertygad om att detta kommer att vara intressant och lärorikt för alla som deltar och jag hoppas att många tar tillfället i akt. Själv ser jag fram emot att lyssna både till studenternas frågor och till samtalet mellan Karolina och tjänstemännen. Ni hittar mer information och anmälningslänk här.

En annan rolig sak som är på gång är lunchföreläsningar riktade till olika studentgrupper. Föreläsningarna sker i samverkan med Sotenäs kommun, Vänersborgs kommun och Studentkåren vid Högskolan Väst. Upprinnelsen till lunchföreläsningarna är att studentkåren ville utveckla sina arbetsmarknadsdagar InWest till att kunna erbjuda arrangemang mer kontinuerligt under året och inte enbart under de två arbetsmarknadsdagarna som arrangeras varje år och kommunerna önskade i sin tur fler möjligheter att komma i kontakt med studenter för att kunna berätta om vad de kan erbjuda som arbetsgivare, både under och efter studenttiden. I ett första steg arrangeras tre lunchföreläsningar som är riktade till dem som studerar till lärare, sjuksköterska eller lantmätare. Vi hoppas att föreläsningarna faller väl ut och att det kan bli en modell för fler liknande arrangemang riktade till andra studentgrupper framöver.  

Det är som sagt mycket på gång, och jag har verkligen roligt på jobbet! Det känns dessutom lite extra fint att gå på påskledighet med vind i seglen och ett fyllt smörgårdsbord.

Johanna