Det ”osynliga” arbetslivet måste bli synligt

2023-jan-23

Marcus Svensson, medarbetare i projektet Ökad högskoleövergång

Mikaela Zelmerlööw är ett namn som ofta dyker upp i diskussioner kring skolans uppdrag att ge bred studie- och yrkesvägledning. Hon är mycket kunnig och engagerad i frågan, och arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Hon var även sekreterare i den statliga utredningen ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle SOU 2019:4”.

Vi som nu summerar resultaten från projektet Ökad högskoleövergång ser verkligen fram emot att Mikaela medverkar i projektets slutkonferens den 16 mars.

Det råder ingen tvekan om att ungdomar efterfrågar stöd och vägledning för både yrkes- och livsval i vidare mening och för specifika val av studievägar. Brister det stödet tvingas ungdomar göra val utan att ha fått tillräcklig information. Och det kan i sin tur kan resultera i sämre välmående hos individen och ökade kostnader för samhället.

Studie- och yrkesvägledning fyller en mycket viktig funktion i ett samhälle där varje individ ska ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och inte styras av exempelvis traditionella mönster eller lokala strukturer. Alla elever behöver därför få möjlighet att möta och inspireras av vuxna yrkesrepresentanter som brutit genom barriärer när de gjort sina studie- och yrkesval. Många utbildningsprogram och yrken har en alltför skev könsuppdelning. Där behöver man också arbeta med föräldrarnas attityder.

Samtidigt utvecklas samhällets syn på kvalifikation, utbildning och kunskap, samt relationerna däremellan kontinuerligt. Grundskolans studie- och yrkesvägledning handlar därför inte längre bara om övergången från grundskola till gymnasieskola. Ett samhälle som bygger på att medborgarna kontinuerligt ska göra olika studie- och yrkesval i det livslånga lärandet och med nya karriärsval, kräver en särskild kompetens; valkompetens.

Valen blir också alltmer komplicerade. Vägledningen måste sättas i relation till globalisering, EU:s gemensamma arbetsmarknad, tekniksprång (AI) och samhällsomvandling (grön omställning) med mera. Individens behov av vägledning är alltså både växande och återkommande under olika perioder i livet.

Välkommen till vår konferens den 16 mars där du kan inspireras av Mikaelas kompetens och engagemang för studie- och yrkesvägledningens möjligheter för elever, studenter, det livslånga lärandet, företag och branscher. Och sist men inte minst, kommuners möjligheter till kompetensförsörjning. Läs mer om konferensen

Marcus Svensson, projektmedarbetare Ökad högskoleövergång