Det finns ingen ”quick fix” för att nå ökad högskoleövergång

2023-mar-23

Marcus Svensson_Carina Carlund_Lena Garberg, projekt Ökad högskoleövergång

Första april 2020 startade vi projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal. Det är nästan tre år sedan nu, så längesen men också så nyss. Då drog pandemin över land och rike. Inte kunde vi ana, där vi satt på coronaavstånd på Orust och tittade ut över Hakefjorden, att pandemin skulle följa oss genom nästan hela projekttiden.

Vardagen med pandemin var till en början ett hinder vi lärde oss hantera. En positiv effekt blev att vi både har gjort och fått digitala besök från hela landet, utan stora kostnader i vare sig tid eller pengar. Några av dem vi träffat kommer att medverka på vår slutkonferens den 16 mars 2023 där vi ska redovisa resultat om hur region, kommun och högskola kan arbeta för att öka andelen invånare i Fyrbodal med högskoleutbildning.

I konferensprogrammet medverkar Ellen Ellfolk Kenttä, utredare på Universitetskanslersämbetet, och Teresa Tomaṡević, handläggare för breddad rekrytering och breddat deltagande på Malmö universitet, samt Lotta Svensson som är doktor i sociologi och författare till ”Utveckling av lärcentra ur ett studerandeperspektiv”.

Bland presentatörerna finns också Gustav Fridolin, folkhögskollärare och doktorand vid Göteborgs universitet. Han ska prata om hur folkhögskoledeltagare ser på sig själva och sin utbildning, och hur de hanterar undervisningen.

Ett annan talare är Signild Risenfors, forskare på Högskolan Väst som har skrivit kunskapsöversikten ”Läxhjälp och dess effekter”. Ann Liss och Tanja Christensson ska berätta om mentorverksamheten Näktergalen.

Sist på programmet är Mikaela Zelmerlööv, undervisningsråd på Skolverket med speciellt ansvar för studie- och yrkesvägledning. Mikaela menar att en bred studie- och yrkesvägledning kan öka elevernas motivation, minska betydelsen av social bakgrund och könstillhörighet.

Ja, det finns många skäl att komma till konferensen den 16 mars i Trollhättan. Dagen är till för dig som arbetar med kompetensförsörjning, livslångt lärande och frågor kring hur högskoleutbildning kan bli tillgänglig för fler. Här får du ta del av kunskap och insikter om att det krävs långsiktigt och strategiskt arbete för att få fler att ta språnget till högskolan.

Välkommen att anmäla dig före den 12 mars!

Lena Garberg, Carina Carlund, Marcus Svensson, projekt Ökad högskoleövergång