2020 blev en nystart för Kommunakademin Väst

2021-mar-21 | Nyheter

Road

Året som präglades av Covid-19-pandemin gav samtidigt utrymme för att diskutera och utveckla den viktiga samverkan inom Kommunakademin Väst. Grunden lades till ny gemensam målbild och vision som pekar ut riktningen för framtida satsningar.

Omställningen till digitala möten, starkt fokus på pandemirelaterade frågor och avsaknaden av verksamhetsledare under årets fyra första månader påverkade Kommunakademins planerade verksamhet under 2020 på flera sätt. En positiv effekt var dock att det gavs utrymme för utvärdering och reflektion över nuläge, behov och arbetssätt, men också för att stärka samverkan mellan de olika parterna.

Exempel på viktiga händelser under året:

  • Johanna Eliasson tog rollen som ny verksamhetsledare i maj.
  • Projektet Ökad högskoleövergång startade i maj då Lena Garberg och Carina Carlund började arbeta i satsningen som syftar till att stärka kompetensnivån i Fyrbodals kommuner. Läs mer
  • Nära samverkan med Hälsoakademin Väst kring gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt har skapats.
  • Webbinarium hölls i november där fem forskningsprojekt på temat arbetsintegrerat lärande redovisades. Flera av Fyrbodals kommuner har på olika sätt deltagit i forskningsprojekten som finansierades inom ramen för Kommunakademin Västs projektutlysning 2019. Läs mer.
  • Kommunikationsinsatser har genomförts för att göra Kommunakademin Västs arbete mer känt, bland annat via nyhetsartiklar, framtagning av ny logotype och planering av ny webbsida.

Läs verksamhetsberättelsen för 2020 i sin helhet!