Röster om Kommunakademin Väst

Hällristningar i Tanums kommun
Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande, Tanums kommun:

”För Tanums kommun är det viktigt att det finns en högskola i regionen så att de som vill studera ska kunna bo kvar i vår kommun. Hela regionen ska fortsatt utvecklas och då är en samverkan mellan högskolan och regionen prioriterad.”

Smögenbryggan Sotenäs kommun
Maria Vikingsson, kommundirektör, Sotenäs kommun:

”Samarbetet inom Kommunakademin Väst är en viktig del i arbetet för att öka antalet elever som väljer att studera vidare.  Det är också en nyckelfråga för den framtida kompetensförsörjningen.”

 

Kanalvy i Trollhättan. Foto: Joachim Nywall
Said Niklund, stadsdirektör, Trollhättans Stad:

”Kommunakademin är en möjlighet för oss kommuner att få en arena för samverkan med högskolan. Tillgången till högskolan och dess akademiska kompetens är jätteviktig för oss som kommun för att kunna klara våra kompetensbehov i framtiden, där behoven och utmaningarna blir allt mer komplexa.”

 

 

”För Melleruds kommun innebär Kommunakademin Väst att vi ingår i ett strategiskt partnerskap som ger oss ökad tillgång till relevant kompetensutveckling och forskning. För oss som är en mindre kommun, är detta särskilt viktigt eftersom vi inte själva har resurserna att driva utvecklingsfrågor inom alla våra vitt skilda verksamheter. Vi måste jobba tillsammans med andra. Här är Kommunakademin Väst en viktig arena där vi kan diskutera samhällsutmaningar, utbyta erfarenheter, tankar och idéer om hur vi hanterar dessa idag och hur utbildning och kunskapsutveckling kan rusta oss för att möta dessa utmaningar i framtiden”.  

Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Melleruds kommun

Melleruds kommun
Vänersborgs kyrka
Lena Tegenfeldt, kommundirektör, Vänersborgs kommun:

”Det samarbete som vi har inom Kommunakademin Väst är värdefullt ur flera aspekter. Kommunernas framtida kompetensförsörjning är en del men närheten till högskola och ett väl fungerande samarbete gynnar också vårt delregionala näringsliv och ökar attraktionskraften för att vilja bosätta sig här.”

Vandring på Kynnefjäll, Munkedal
Christoffer Rungberg, kommunstyrelsens ordförande, Munkedals kommun:

”Vi ser Kommunakademin Väst som en viktig part i samverkan mellan kommunen och Högskolan Väst – bland annat i arbetet med att öka övergången till högre utbildningar och att stärka kompetensförsörjningen i Fyrbodals område.”

 

Mountainbiking i Dalsland
Göran Eriksson, kommunchef, Bengtsfors kommun:

”Tillgången till utbildning i vårt närområde är central för såväl individens som näringslivets utveckling.”

Fyren i Stångehuvud naturreservat i Lysekil

 ” I Lysekils kommun är ett av våra prioriterade områden att vi utvecklas genom lärande. Kommunakademin Väst fungerar som en länk mellan vår kommuns behov och de möjligheter som finns via Högskolan Väst. Här skapas förutsättningar för samarbeten som gagnar kompetensutveckling av medarbetare och kunskapsbaserad verksamhetsutveckling i den egna organisationen, och också stärkt kompetensförsörjning i alla samhällssektorer. Utmaningarna framåt är stora och det är en styrka att vi arbetar med dessa frågor tillsammans.”

Karolina Samuelsson, kommundirektör, Lysekils kommun

 

Stocken, Orust kommun
Henrik Lindh, kommundirektör, Orust kommun:

”Genom Kommunakademin Västs nätverk har vi möjlighet att påverka Högskolan Västs verksamhetsutveckling. Tillsammans i nätverket bygger vi framtidens kunskapsutveckling. Vi får också tillgång till kompletterande utbildningsinsatser för våra medarbetare.”

 

 

Mountainbiking i Dalsland
Jan-Erik Samuelsson, tillförordnad kommundirektör, Åmåls kommun:

”Kommunakademin Väst skapar förutsättningar till det livslånga lärandet och stödjer kompetensförsörjningen till våra kommunala verksamheter och det lokala näringslivet.”

 

 

Högskolan Västs campus i Trollhättan
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Fyrbodals kommunalförbund:

”Komplexiteten i samhället ökar liksom behovet av samplanering. Genom Kommunakademin Väst som är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodalsregionen och Högskolan Väst kan vi tillsammans – i ömsesidighet och i samproduktion – på ett strukturerat och långsiktigt sätt möta samhällsutmaningarna.”

 

 

Högskolan Västs campus i Trollhättan

”Högskolan Västs utbildning och forskning utvecklas genom samverkan.  I näringslivet, offentlig verksamhet och civilsamhället i Fyrbodalsregionen möter vi viktiga partners. Med det är många av regionens invånare inte bara våra studenter utan också forsknings-, samverkanspartners och inspiratörer. Med Kommunakademin Väst har vi en arena för att träffas och tillsammans med kommunerna ta oss an samhällsutmaningar. Det är i grunden ett partnerskap för en hållbarare värld.”

Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst

 

 

Fiskebåtar Strömstad Foto Katrin Sjögren
Mats Brocker, kommundirektör, Strömstads kommun

”För Strömstad betyder det mycket med ett bra samarbete med högskolan. Vi har stora rekryteringsbehov och Kommunakademin Väst är ett viktigt spår i vårt arbete för att stärka framtida kompetensförsörjning.”